Více

Přijde v roce 2013 renesance příjmu přes STA?

Od digitalizace televizního vysílání se čekalo mnohé. Velký počet programů zadarmo, výrazně lepší technická kvalita, možnost příjmu na mobilní zařízení a náhražkové antény nebo třeba nástup HD vysílání. Po startu digitalizace ale nadšení opadlo – výrazný nástup nových programů se nekonal a s příjmem na náhražkové antény je problém i ve velkých městech, natož dále od vysílačů. V roce 2012 se ale začalo blýskat na lepší časy, a najednou se v éteru velké části ČR objevilo množství nových programů.

Po letech stagnace se zaplnil celoplošný multiplex 3, ve kterém divák v lednu 2013 napočítá už pět programů (a v mnoha regionech je jich ještě víc). Velké rozšíření programové nabídky pak přinesl v roce 2012 multiplex 4, jehož pokrytí významně vzrostlo. Nutno podotknout, že s jeho vysíláním bylo a je spojeno množství technických problémů na straně vysílatele, ale snahu je společnosti Digital Broadcasting nutno přiznat. Tím spíš, že po masivní kritice z řad odborné veřejnosti vysílače znatelně vylepšila a síť se snaží stavět profesionálněji. Multiplex 4 přinesl do českých domácností k lednu 2013 dalších pět programů, a to včetně HD verzí ČT 1 a Novy. V některých regionech pak diváci naladí i další místní sítě, které programovou nabídku dále rozšiřují.

Počet programů, které dnes divák může sledovat v pozemním DVB-T vysílání se tedy pohybuje kolem dvaceti, v některých regionech je to pak i více, a to už je velmi rozumná nabídka. Tím spíš, že je zadarmo a že obsahuje i HD kanály – třeba v Praze jsou to dokonce tři (ČT HD, Nova HD a ČT 4 HD). Je tedy logické, že po letech stagnace vzrůstá zájem diváků o možnosti pozemního vysílání. A velmi výrazný zájem je o inovace či renovace rozvodů společných antén pro DVB-T (STA). V případě bytových domů je totiž často problém s individuálním příjmem pomocí satelitních parabol, tím spíš, že fasáda domu „zarostlá“ parabolami nevypadá příliš vzhledně a umisťovat individuální antény pro DVB-T na fasádu bytovky pak také není zrovna vhodné – tím spíš, že to často kvůli stínění směru na vysílač či družici budovami ani není možné. A na náhražkové pokojové antény je příjem nestabilní nebo v mnoha případech i nemožný.

Zastánci satelitního příjmu namítnou, že i v bytových domech existuje ideální řešení, a to je rozvod STA podporující nejen DVB-T, ale i DVB-S. Divák si pak může vybrat, zda využije pozemní vysílání, které je zdarma a bez dalších nákladů na kartu, přijímač či modul, nebo zda využije satelitní vysílání, přes které se dostane i zahraničním programům nebo placeným TV. Toto řešení má ale zásadní problém, a to je stav rozvodů v domě. V případě nových menších bytových domů je rozvod možné často jednoduše upravit, ale v případě velkých bytovek (a zejména panelových domů) se náklady na přebudování původního průběžného rozvodu na tzv. hvězdicový pohybují až ve statisících, což je pro většinu SVJ nepřijatelné.

Ve většině případů se tak rozvody STA upravují maximálně pro DVB-T, a to velmi často s využitím původních kabelů a zásuvek, případně jen s drobnými úpravami. Pokud se při revizi zjistí, že je rozvod funkční a pouze není upraven pro DVB-T, stačí nasadit nové antény a osadit nově hlavní rozvodnici, kam se umístí technologie pro příjem jednotlivých multiplexů. Takováto úprava STA se pohybuje v řádu desetitisíců, což není pro velký panelový dům investice nikterak bolestivá. Pokud už v domě STA pro DVB-T upravena je, přidání dalších multiplexů nebývá nikterak složité. Většinou stačí osadit novou anténu (pro multiplex 4 nebo regionální sítě, které vysílají z jiných stanovišť je to nutnost), a přidat vložky nebo konvertory pro dané kanály. Takováto úprava je samozřejmě levnější než kompletní renovace STA, a cena za přidání jednoho multiplexu do již funkční STA začíná typicky od deseti tisíc korun. Navíc lze do STA přidat i rozhlasové FM vysílání a umožnit tak obyvatelům s receivery, tunery a dalšími stolními přijímači vysoce kvalitní příjem rozhlasu bez vlivů rušení vyzařujícího z domácí elektroniky. Výhledově lze do STA jednoduše přidat i digitální rozhlasové vysílání DAB.

U rozvodů STA platí, že by se do nich měla pouštět zásadně a pouze jen odborná firma, která pro ně využije vhodné komponenty. Snažit se stavět společné televizní rozvody pomocí běžných slučovačů, zesilovačů a dalších komponent určených pro individuální příjem je věc krajně nevhodná, navíc takový rozvod ani nebude správně fungovat. I u kvalitně provedených rozvodů STA se mohou objevit problémy s příjmem, které jsou často na straně diváka. Typicky bývají způsobeny nekvalitním kabelem mezi zásuvkou STA a přijímačem. Pokud je kabel například špatně stíněný, může se stát, že se do něj dostane rušení od PC, WiFi routerů nebo od spínaných zdrojů. To má samozřejmě za následek výpadky a kostičkování obrazu. Jestliže si divák není jistý, čím jsou problémy dané, může požádat prostřednictvím SVJ o návštěvu firmu, která úpravy STA zajišťovala. Technik pak zjistí, zda je signál na zásuvce v pořádku, a případně také, kde je problém u diváka. Je třeba ale počítat s tím, že pokud není problém na samotné STA, takovýto výjezd technika si daný divák musí zaplatit.

Po úpravě STA tedy v dnešní době divák získá velmi širokou nabídku programů z DVB-T, za kterou nemusí nic platit a lze ji přijímat na TV přijímač bez nutnosti přídavných zařízení. Navíc, pokud lze v domě realizovat nový rozvod, lze bezplatnou pozemní nabídku zkombinovat i se satelitním příjmem a dát tak obyvatelům domu možnost volby – i když je takováto úprava značně nákladná. V roce 2013 lze každopádně očekávat, že zájem o příjem přes STA opět vzroste, STA se budou upravovat pro nové multiplexy a mnoho lidí se bude k příjmu přes společnou anténu vracet v rámci osekávání výdajů na domácnost. Příjem přes STA je totiž asi nejlevnější variantou příjmu televize vůbec.

klapaciuss aura:10
7. 1. 2013 10:05 Nový

STA ano, ale ...

celé vlákno

STA je fajn, ale má i své stinné stránky. Uživatelé vlastnící špičkový AV řetězec namítnou, že oproti individuální anténě, zanese STA do jejich systému neporovnatelně více EMI (elektrického smogu), který negativně ovlivňuje zvláště audio část reprodukčního řetězce, což se pak promítne i do kvality reprodukce. A to nemám na mysli jen problém dvojí země, který lze snadno vyřešit.

I když správně navržená STA od sebe jednotlivá připojená koncová zařízení elektricky izoluje, nejde o izolaci absolutní. Viděl jsem objektivní měření, kde byl jasně vidět nárůst EMI na audio výstupu AV řetězce po připojení nějaké prvku řetězce k STA, a to i při galvanickém oddělení.

Kuba Melín aura:93
Kuba Melín Login: kuba.melin
7. 1. 2013 15:35 Nový

Re: STA ano, ale ...

celé vlákno

Tomu věřím, a on i ten problém se zemní smyčkou je často špatně řešitelný.

Proti EMI a rušení, které by se mohlo dostávat do audiořetězce z STA, pomohou i feritové filtry na kabel. Stojí to pár desetikorun a vliv je znatelný.

Troufám si ale tvrdit, že mnohem více rušení se do audiořetězce dostane z rozvodů 230V. Zejména proto, že mnoho dnešních spotřebičů dost ruší a zároveň nemá trojžilové napájení. I zde mohou částečně pomoci ferity na napájecí kabely, ale v žádném případě to není stoprocentní řešení. To obstará leda tak síťová pračka.

Amos Komenski aura:82
7. 1. 2013 18:43 Nový

Nepřehánět s rušením

Rozvod STA by měl být galvanicky uzemněný a takto jsou koncipovány i všechny stavební prvky, vč. účastnické zásuvky. Požadavek na vzájemné galvanické oddělení zásuvek vyvstal až v momentě, kdy se k STA začaly připojovat televizory určené k připojení k 3 vodičové el.síti se samostatným nulovým vodičem, když v bytech byly pouze rozvody 2 vodičové. Prodávané "kapacitní" izolátory spolehlivě oflitrují možné brumové smyčky, ideální by však byl izolátor indukční (s trafem navrženým výhradně na TV pásmo).
Svalovat problém eventuelního rušení špičkové audio soustavy rozvodem STA, pokud se řádně od ni (indukčně) odizoluji, je silně nadnesen. Jak správně píše p.Melín, daleko větší rušení způsobují např. různé PC zdroje po elektrické síti.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit, že v řadě bytových domů se zrekonstruovanou elektroinstalací jsou sice do bytů provedeny 3 vodičové rozvody, ale na patrech jsou ochranné vodiče opět pospojovány s pracovním nulovým vodičem. Toto je sice z elektrikářského hlediska a jejich norem možné, ale z hlediska rušení brumovými smyčkami špatné. Jediné správné řešení je spojení jen a pouze v jednom bodě "na patě domu".

Jaroslav Honzík aura:23
8. 1. 2013 21:51 Nový

je to o dohodě

celé vlákno

Ono je taky o dohodě se správcem, třeba u nás je to napevno na bukovku a konec, možna par radií fm z ještědu, ale příjem dvb-t z ještědu, löbau, či černe studnice umožněn není, zkoušel jsem všecko a ani družstvo nechce přidavat nebo přelaďovat sta, tak sem si koupil colorku namontoval ji na držák na šňůry protože do zateplení se nesmí vrtat, do anteny sem dal +26 db zesik, a jak to šlape, mam löbau, ještěd i bukovku, čs mam zastíněnou městskou zástavbou takže to co se (pokud vůbec něco) dostane přes ještědský hřeben je stíněno. Ať se třeba po***** ja nechci být omezen jen na 1 vysílač.

TKRtechnik aura:10
11. 1. 2013 14:48 Nový

Re: STA ano, ale ...

celé vlákno

Největší stinnou stránkou STA je to, že se na ní musí domluvit většina nájemníků, což hlavně v domech s kabelovkou bývá problém. Stejně jako ve velkých domovních komplexech, kde jsou desítky domácností. A pokud se i nakrásně domluví, tak se STA se časem stává jistou finanční zátěží, se kterou je třeba počítat (servis/opravy, rozšíření atd.).

JohnyJanosik aura:10
12. 1. 2013 16:50 Nový

Re: je to o dohodě

celé vlákno

Přesně tak. Udělaly se nové fasády a kdo před jejich zateplovací opravou nepožádal o schválení možnosti individuálního držáku za okno, kde byla podmínka žádný samo dělaný u svářeče ale profesionálně galvanicky pozinkovaný, tak teď už těžko něco může na zeď panelu či cihel přidělávat... Jedině na rámy sušáku na prádlo s nimiž byl zas mezi nájemníky boj kam je umístit... Nemohli jste si vybrat pro vás vhodné okno kvůli prý jednotné architektonické lajně a tak lidé to teď obcházejí i tebou zvoleným způsobem. Já třeba bych chtěl dát anténu i na druhou stranu baráku kvůli možnosti budoucího krajového vysílání z Bukovky přes České středohoří a les panelů slabší 55k MUX3 ( v Jedlovce nebude ) a z Teplic 30k MUX4 + budoucí 21k lokální MUX7či8?, případně při troše štěstí i vše z Prahy ale nemohu a tak naštěstí jedu aspoň na vše na druhé straně oken baráku od Rakovníka 44k MUX4, atd. z Klatov, Krašova ( ZAK ) , Ochsenkopfu MUX ZDF,ARD,BR, z Klínovce MUX1,2 + z Chomutova a z rádií pak ještě další z Chemnitzu, Fichtelbergu atd. ze severozápadu i na Karlovarsku... částečně i zmíněné VKV ze středozemí od Prahy na 300ohmovou dvou linkovou 180cm dipólovou anténku přichycenou malým vpichem tří nerezových hřebíčků zakončenou u vstupu pak 75ohmovým konektorem + síto na DVB-T...

Všechny kabelovky postupně dominantně koupilo předražené UPC a IPtv od jiných provozovatelů není o moc levnější a i skladbou programů je to skoro stejné s tím co je volně dostupné zadarmo vzduchem... Jo jsou vyjímky, že si barák udělal svojí novou hvězdicovou STA ale lidé tím, že tam je už UPC a další přípojky od netových poskytovatelů, tak nemají moc velký úspěch na to ovlivnit a vůbec jak i ty uvádíš určit složení programů, proto není vždy takové, jaké by chtěl člověk chytat... Přeji ti ať si se vším na individuálku colorku směrem na severo východ spokojen, když správce baráku vám vnutil pouze Bukovku...

Trident Vasco aura:93
13. 1. 2013 1:34 Nový

Re: je to o dohodě

celé vlákno

Zakladem je komunikace se spravcem/spolu­vlastniky. Jakkekoliv site provozovane druzstvem jsou financni zatezi. A muze to dojit do extremu kdy vam bude ve stoupackach unikat plyn, soused odebirat elektrinu na cerno ze spolecnych svetel a spravce to nebude resit ( skutecny zivotni pribeh ). Takze STA to zacina.
Jsou spolecne bytove jednotky ktere funguji a jsou jine na ktere je tlusty spis na soudech a policii. To je proste fakt. Tim vice mne to fascinuje v pripade vlastnich bytu a spoluvlastniku. Se starousedliky nic neudelate a jedinou moznosti je poridit si vlastni dum a mit stesti na dobre sousedy.

Individualni prijem je resitelny tim, ze se holt odpojis od rozvodu STA a na strese baraku si do koaxu z domovni zasuvky zapojis vlastni antenu. Takto jsme to meli resene kdyz nekdo chtel treba individualni parabolu s motorem nebo na dalkovy prijem radia.
Zakladem je hvezdicovy rozvod a pak uz je svoboda volby.
Zvlastni sloupek z fasady je prasarna prasaren. To je Bahrain solution.
A UPC rozhodne neni vyhra. A to v pripade pokud ti lokalne nabizi jen analogovou nabidku a pripojeni k internetu nelze.

TKRtechnik aura:10
13. 1. 2013 20:32 Nový

Re: je to o dohodě

celé vlákno

Takových lokalit je naprosté minimum a naopak dominují ty, kde je triple. Navíc za ceny, za jaké to levněji nepořídíš nikde jinde ve vztahu k nabídce.

José ... aura:47
22. 1. 2013 10:36 Nový

Ale hloupost...

celé vlákno

Nesouhlasím s poslední větou. Přesně naopak. STA je dle mého názoru vůbec ten nejhorší a nejdražší a nejnepřijemnější způsob televizního příjmů. A upřimně lituji všech těch, kteří jsou nuceni k tomu ho používat.

Pokud bydlím ve svém rodiném domlu, což jsem polovinu života bydlel. Dám si anténu, kam chci a dělám si s ní, co chci a a chytám si, co chci, tedy, co lze chytit.

Pokud bydlím v SVJ, což bydlím posledních několik let jsem odkázán na neustálé dohady s ostatními a neustálá předělávání a strákánní do toho peněz, dle toho, kde se co změní.

Protože rozložení je různé. U nás konkrétně čast domu používá Sky Link, na vlastní paraboly, část používá IPTV O2, po telefonní lince a část používá pokojové antény. O STA má tedy zájem naprosté minimum.

Na okolních domech vidím i použítí Free Sat by UPC Direct a dokonce i v minimální míře Digi Tv.

Naše STA v této chvíli obsahuje 12 německých programů z Löbau, 3 multiplexy. Radiové německé programy z dvou multiplexů z Drážďan ve VHF DAB/DAB+, první a druhý televizní multiplex polských programů z Jelení hory. První a druhý český multiplex z Ještědu. A čtvrtý český multiplex z Černé studnice.

Není na ní a nejde na ní třetí český multiplex. Ani lokální multiplex ReVi.
Osobně používám dvě soukromé paraboly, jednu na Sky Link, druhou na Free Sat By UPC Direct.

Na naší STA nejsou české programy obsažené v třetím českém multiplexu a nikdy tam nebudou a pokud se tedy např. manželka chce dívat na Prima Love, musí použít buď integrovaný sat tuner v TV, který je připojen na parabolu natočenou na Astru a použít služby Sky Link. Nebo může použít externí sat přijímač, který je připojen na parabolu natočenou na Thor a službu Free Sat by UPC Direct. / Ještě by bylo samozřejmě možné si objednat službu Telefonica O2, které využívám pouze pro připojení k netu, ale neustále svoji televizi propagují a nabízejí./ Ano z těhle služeb si lze české programy jako Prima Love apod. pořídit a sledovat. Ovšem STA ? A DVB-T ? Hm... Tak to tedy opravdu nikoli.... Ještě, že Nováci dali Smíchov a Fandu do čtyřky, která na rozdíl od trojky chodí.

Amos Komenski aura:82
22. 1. 2013 21:00 Nový

Re: Ale hloupost...

celé vlákno

José, o čem je ten Tvůj příspěvek? O tom,jak se lidé u Vás v domě neumějí dohodnout? Nebo že Vaše STA není dle Tvého gusta (a to je jediné správné)? To, že ve Vaší STA není Multiplex3 (nebo v místě není signál) Tě ještě neopravňuje dělat tyto generalizující závěry, ledva že by Tvá "láska" k STA stála na něčem jiném?
Pokud chceš sledovat vše, co chceš, JEN TY SÁM , musíš se vrátit zpět do SVÉHO domu.

José ... aura:47
22. 1. 2013 21:25 Nový

Re: Ale hloupost...

celé vlákno

O tom, že STA vyžaduje dohodu mnoha zainteresovaných lidí, což už samo o sobě snižuje její akceschopnost­...Tedy reagovat na změny... U DVB-S se změnou vyrovnám sám, přeladím na jíný trp. posunu talířem tam nebo onam, dle potřeby, víceméně sranda... U individuální antény na DVB-T i v případě změn lze též přídat, ubrat, přeočit...Ale STA...Zase dohody, zase dohady, zase jednání, zase dohady...A hlavně výběr firmy a zase to musí někdo zaplatit... A uvedl jsem dům pouze jako příklad. Ale ten platí víceméně jako norma, tedy všude, ty potížer jsou s tím, tak jak jsem poznal kdekoli, u kolegů z práce je to stejné, jen s tím, že jim třeba jde 3 ale nejde čtyřka, nebo jim jde trojka a čtyřka, ale nejdou Poláci ani Němci i když by mohli...Atd. Atd. Takže se to řeší vlastními anténami na balkóně nebo rovnou vlastními parabolami na balkónech a střechách atd.Prostě STA je nevyhovující záležitost. Nikdy nemůže vyhovět všem v domě. Tedy takový dům v podstatě neznám. Tedy, že by měli STA udělanou tak dobře a tak komplexně, že by na ní běhalo vše, co je v daném místě dostupné.

José ... aura:47
22. 1. 2013 21:35 Nový

Re: Ale hloupost...

celé vlákno

Jinak samozřejmě bydlel jsem v jednom rodiném domku, pak v jiném rodiném domku. Pak v nájemním bytě, nyní bydlím ve svém vlastním bytě a hodlám důchod ztrávit v třetím rodiném domku. Ale to až půjdu do důchodu, špatně by se mi tam odsud dopravovalo do práce,, tedy z bytu jsem akceschopnější zase já. Ale když prostě přijde z RD, kde jsi si mohl s anténami dělat, co jse chtěl a dostaneš se pod něco, čemu se říká STA, tak to je takový propad, že je to zralé na sebevraždu. Protože z toho chodí kulový, jen se do toho strkají prachy. Takže to stejně začneš řešit individuálními antény, jak se dá atd. Naštěstí i v případě toho nájemního bytu a v současnosti si mi podařilo situaci řekněme vyřešit uspokojivě. Tedy Němci i Poláci chodí, české 1.2,4 chodí taky a DAB/DAB+ chodí taky... ovšem třeba anténu na FM s dálkovým příjmem na rotátoru bych taky unesl a na tom RD jsem to měl, tady to nemám. Prostě STA je jen a jen omezení a nic jiného. I když samozřejmě pokud většině národa stačí čumět jen na Novu. Tak prada pak jim STA stačí. Mně ovšem opravdu nikoli.

José ... aura:47
22. 1. 2013 21:43 Nový

Re: Ale hloupost...

celé vlákno

Takže jsem chtěl říci, že ten Kubův článek je takový ryzí idealismus nebo optimismus na desátou nebo spíše klasická utopie. Aby všude kde jsou nájemníci a všude kde jsou společenství vlastníků bytových jednotek. Tak aby v STA šlo DVB-T, DAB, FM, NET, DVB-S2. Prostě co by tak kdejaký majitel bytu nebo nájemník, dle toho zda jde o združení nebo najemníky nebo vlastně ještě jsou i družstva. Prostě to je jedno mluvím o těhle panelácích a činžácích a takových věcech. No prostě takové sTA nikde, nikdo neudělá, nikdo se tím takhle nezabývá. Strčí tam pár sraček na pár nejbližších vysílačů DVB-T a táhnou rýžovat o dům dál.

José ... aura:47
22. 1. 2013 21:57 Nový

Re: Ale hloupost...

celé vlákno

Čímž zase neříkám, že by se nedala najít firma, která by to neuměla. Ale pak se postaví proti důchodci jako v domě kamaráda, že net nechtějí a k ničemu jim není / čímž nemyslím těch x důchodců které osobně znám , včetně mého otce a mého tchána, kteří oba net vyuřívají denně a orientují se na něm velice dobře, ale prostě on tam má za sousedy vážně nějaké trapáky / no a u nás v tom nepotřebují DVB-S a ani netoužili po nějakých muxech 3 nebo 4. HD je nezajímalo a to ani ty mladé. A stanice jako Pohoda nebo Prima Love to už nezajímalo vůbec nikoho. Tak že jim 1 a 2 mux prý stačí... Naštěstí nad náma bydlí Polka a naštěstí tu lidi umí hodně německy, takže chtěli tp ARD, ZDF, mdr atd. Takže to prošlo. Ale prostě, to jsou ty domluvy a domluvy. Prostě v podstatě je sTA hloupost a jeden z hlavních důvodů podělané tzv. digitalizace v ĆR.

Amos Komenski aura:82
23. 1. 2013 12:50 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Tak ses nám tu milý José pěkně vyblil. V zásadě jsi nám řekl, že STA je hloupost stejná jako autobus hromadné dopravy, protože řidič staví jen na určitých místech a jezdí jen podle jízdního řádu a autobuse se musí opravovat atd. atd.

STA je nejlevnější, nejekonomičtější způsob distribuce neplacených TV programů pro bytové domy a nic na tom nezmění,že při digitalizaci se muselo často několikrát přelaďovat a že NĚKDE stojí údržba za prd. anebo že Tobě se něco zdá či nezdá.

Jediný drobný problém je v tom, JAKOU SMLOUVU správce se servisní firmou CHCE uzavžít a uzavřel. Pokud je správce velký šetřil a chce po údržbě jen řešit havárky, kašle na profylaxi a automatický upgrade, pak se není čemu divit. Servisní firmy pak musejí propouštět,krachují a zbudou v dané lokalitě jen ty,které ještě dělají něco jiného anebo mají smlouvy "propachtované" osobními vztahy,nikoliv kvalitou své práce- v obou případech tedy méně kvalitní.

Naštěstí zde na Ostravsku je situace zcela jiná a ve většině domů penetrace kabelovek není větší než 15% (často jen kvůli internetu). Výjimku tvoří domy mamlase Bakaly (RPG),kde řádí jako černá ruka internetová fa Poda a místo STA nutí nájemníkům svou IP TV, samozřejmě za prachy - to bys teprve chrochtal,kdybys jim měl musel za neplacené programy platit stovky Kč měsíčně...

José ... aura:47
23. 1. 2013 20:07 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Už jen samotný druhý odstavec je na přes držku. Takhle zřejmě uvažují socialističtí soudruzi tuto zrůdnost tvořící. A kde máš například anténu pro FM ? Je naprosto tristní, že tyto paskvilkníky zajímá především TV, ale o rádiu ani muk. Takže např. antény pro FM se tam vůbec neobtěžují dávat. To jsi na tom potom s kdejakou kabelovkou lépe. Protože tam rádia většinou mají. No a pak samozřejmě je otázka spokojenců a nespokojenců s pozemní televizní nabídkou.. Vzhledem k tomu, že si tu lidi houfně dávají paraboly na Sky Link, Free Sat by UPC Direct, dokonce i Digi TV a dokonce i využívají Telefonica O2 přes veškeré její negace. Tak se nezdá, že by jim STA stačilo, tedy byla nějaká nadšenost s tou pozemní nabídkou. Takže je to prostě o ničem. To tvoje STA. Tečka.

Amos Komenski aura:82
24. 1. 2013 13:21 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Nejprve blábolíš o tom, co v STA máte a nemáte a že se nemůžete domluvit (za to ovšem STA nemůže!) a teď ti v STA chybí anténa FM. Ale ani FM anténa není problém, problém je, kam ji směrovat nebo spíše co na ni preferovat.
Kabelovka si samozřejmě může dovolit použít víc směrových FM antén a pak jednotlivé stanice konertorovat na jiné frekvence kvůli průniku původního signálu do účastnických šňůr.
Zde na Ostravsku je požadavek na rozhlasový FM příjem v STA téměř nulový. Místní stanice lze bez problémů chytat na "kousky drátu", takže asi ani není důvod. U vás jseš asi důvod Ty...

PS: Příště,až budeš zase chtít něco o STA napsat,dej si nejprve přes držku sám - piš o tom, čemu rozumíš

José ... aura:47
25. 1. 2013 8:35 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Ale plácáš jako vždycky. Na nějaký proutek samozřejmě chytíš lokální vysílače, tzn. pár komunistických tupostí.. Jako veleslavné RCL apod. zrůdnosti. ještě takévé ty nesmysly jako E2, F1, Impuls atd. Na to se ti každej vykašle. Jediný, co se dá poslouchat na proutek je BEAT. Takže samozřejmě pokud chceš na FM něco poslouchatelnýho musíš mít anténu pro dálkový příjem na pražská rádia. Ovšem tu ti nikdo na STA neudělá. Ale pokud chceš slušná pražská rádia jako Expres, Radio 1, Oldies Radio atd. Musíš mít kabelovku, protože tam na rozdíl od STA jsou.. Prostě STA je komunistický přežitek, který nemá v dnešní době, co nabídnout. Ani po rádiové ani po televizní stránce.

TKRtechnik aura:10
26. 1. 2013 22:00 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Naprostý souhlas, STA je skutečně přežitek z dob budování světlých zítřků, kdy i továrny patřily těm, kteří v nich dělali. V dnešní době je to pasé, protože se nikdo nedohodne, co 100 lidí, to 100 názorů a navíc u televizního příjmu už není jedna jediná volba STA ANO-NE, ale jsou zde kabelovky, IPTV, satelity apod.

Amos Komenski aura:82
28. 1. 2013 21:27 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Hoši,hoši. Dejte si na hromadu od všech lidí poplatky kabelovkám či IP TV prasitelům od všech lidí za 10 let a investujte 20% těchto poplatků (za základní nabídku) do společné antény a budete chrochtat blahy. Ale to Vy ne - Vy tu bez jakýchkoliv ekonomických důkazů plivete na systém, který např. na Ostravsku, Karvinsku, kde je přes milion obyvatel, užívá spokojeně 85% lidí. To chcete říct ,že jsou to hlupáci, že mají raději zaplatit za to, co se dá přijmout zdarma? Je mi Vás líto, ale v zásadě až tak moc zase ne

José ... aura:47
29. 1. 2013 1:31 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Zase kecání. Ještě jsem neslyšel o STA, která by byla bezplatná... A jak se říká nejsem tak bohatý abych mohl platit za nic a vyhazovat peníze oknem...Tedy vyhazovat peníze za těch pár šuntů v DVB-T... To si raději zaplatím za kvalitu u Sky Link nebo Free Sat by UPC Direct.

Amos Komenski aura:82
30. 1. 2013 10:57 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Ale to tady nikdo netvrdí,že STA je zadarmo. Ale ekonomické analýzy BD a SVJ na Ostravsku jasně dokazují,že v horizontu cca 10 let (čit dobře, José, nejen své výblitky) představuje náklad max. 15% oproti srovnatelné placené službě. Fakta jsou jasná,technlogie také a kecy, že údajně zmršená digitalizace je vinou STA jsou už úplně kanálové bludy. Zmršená je zejména proto, že ČTÚ si zásadně nesplnil své úkoly v této oblasti a dovolil (či dokonce přinutil) v průběhu digitalizace zbytečně přelaďování a jakási "dočasná řešení" , z nichž se staly některé trvalým (například rušička SFN Ostrava-Hladnov z dílny ČRa).

m mc aura:68
31. 1. 2013 7:41 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

STA je dobrá vec (hlavne keď je do 2GHz prípadne aj switchovaná),
ALE
1) ako tu už niekto napísal 100 ľudí - 100 chutí, nikdy sa nedohodnú
2) nejaká časť ľudí má STA na háku - majú SAT,CaTV, IPTV alebo najnovšie len internet
3) ekonomickú výhodnosť STA spôsobili práve CaTV/IPTV ... cenu základnej ponuky (kopírujúcej DVB-T príp.FTAsat) majú nastavenú tak, aby ju nikto nechcel, teda "buď ber celú paletu alebo neotravuj" - to sú slová manažérov z troch najväčších CaTV na západe SK.

Amos Komenski aura:82
3. 2. 2013 20:09 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

ad1) bydlení v bytovém domě je vždy o kompromisech a STA není ani zdaleka jediným, stačí když se domluví "kvalifikovaná většina"
ad2) jest pravda, ale pro druhý či další televizor v domácnosti je vždy STA dobrá...
ad3) naprostý nesmysl, již minimálně 20 let platí, že investiční náklady na kabelovku jsou několikanásobně vyšší než STA a příliš levná "základní nabídka" by dokonce nikdy nezaplatila ani veškeré náklady, prostě zisk lze docílit až od určitého (vysokého) měsíčního poplatku

m mc aura:68
4. 2. 2013 16:38 Nový

Re: ad3

celé vlákno

Prečo píšete "naprostý nesmysl", keď za tým napíšete to isté čo ja, len inými slovami ?

Amos Komenski aura:82
5. 2. 2013 7:47 Nový

Re: ad3

celé vlákno

Ten pokus kabelovek stanovit cenu "přijatelnou" skončil v minulosti obrovským krachem většiny z nich - prostě a jednoduše, cena technologie a další režijní náklady jim prostě nikdy nemůže dovolit být levnější než STA (v praxi jsou náklady cca 10x vyšší!!). Takže - ne že kabelovky mají "cenu stanovenou,aby jejich základní nabídku nikdo nechtěl", ale prostě proto, aby neprodělali!
Jen díky STA mají lidé alternativu a nemusejí přistupovat na cenu jedinému operátorovi...

Sedlisky aura:10
5. 2. 2013 14:07 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Za poplatek u kabelovky máš ale nesrovnatelně větší programovou nabídku, kterou ti navíc nikdy žádná STA nedá, takže psát o procentech a úspoře je nesmysl, když srovnáváš nesrovnatelné. A kdyby se nějaká STA na nabídku kabelovky nakrásně dostala, tak to bude leda za mnohem vyšší cenu.
STA rozhodně nevyužívá 85% lidí - toto procento má možná STA nuceně zapojenou, což se tak dělává (tj. pod rouškou jakéhosi společného příjmu se to nacpe do všech bytů a i do těch, které o to nemají žádný zájem a v nájmu se z nich pak mámí peníze za provoz).
Kabelovka UPC nabízí v současnosti 24 programů v DVB-T vč. HD a k těmto programům má přístup každý člověk, který od UPC odebírá jakoukoliv jinou službu (TV, net, telefon) a tyto programy nestojí ani korunu navíc. Takže toto je určitě zajímavější volba, než platit za STA, která nabídne sotva ekvivalent...

Petr Novák aura:61
6. 2. 2013 16:14 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Na kousky drátu se dá v Ostravě chytat i TV. Např. jde chytat na USB tuner na jeho prutovou anténu. Rodiče chytají kus od Ostravy na jednu anténu 5 multiplexů. Vyjde to samozřejmě levněji než STA (jen anténa a koax), ale také je to stabilnější - žádné výpadky, kostičkování jako na jedné STA v jiném nedalekém domě. STA chtěli rodiče a několik sousedů. Bohužel se jak píše Chozé, je to věc dohody a dohoda nebyla, takže není ani STA.

Petr Novák aura:61
6. 2. 2013 16:20 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

IPTV má svoje výhody, konkrétně timeshift, archiv a "nahrávání". Když jste z Ostravy, možná znáte nabídku Pody. TV + Net je o 40 kč dražší než samotný net a je v tom i timeshift a "nahrávání". "Nahrávat" můžete libovolný počet programů současně, což žádný současný DVBT přístroj neumí. Dal jsem to do uvozovek, protože ve skutečnosti to asi je jen funkce archívu.

Amos Komenski aura:82
7. 2. 2013 15:13 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

B-l-b-ost, na Ostravsku jsou běžné STA s 8 - 10 multiplexy a 50 programy, ale to je na jiné povídání....

Amos Komenski aura:82
7. 2. 2013 15:15 Nový

Re: Ale hloupost...není

celé vlákno

Zvláštní, že Váš jmenovec je šéfem SVJ , které mj. má STA s 10 DVB-T multiplexy...

timberland333 aura:10
7. 8. 2013 11:34 Nový

timberland ブーツ

celé vlákno

timberland ブーツ 私たちは、ティンバーランド­の話数日前に導入して、靴の最後のこのティンバーラ­ンドティンバーランドのAtim­berland、その後外にある、ティ­ンバーランドも記念テーマで、舌はチームのロゴを持­っており、同じことが最後となってい青の色のが、今­回は全体的な色は、よりアクティブになっているだけ­でなく、マルチカラーのファッションで、ノスタルジ­ックな雰囲気のいくつかを明らかにする ティンバーランド カジュアル ボート シューズ.

Timberland Earthkeepers 今年は数は、ランニングシュ­ーズティンバーランドクラシックスタイルを刻印し、­ティンバーランドは、焦点の一つでティンバーランド­の"サンバースト"カラーの前に二回リリースされて­いる、これは、より多く、特に、色で紫と緑の縞が出­てくる紫色の革の大面積、ティンバーランド ボート シューズ 黒と白のストライプの挿入キ­ャッチ色、エキゾチックがあるよりぼやけ、と幸運緑­ティンバーランド ビーチ シューズフック残し靴レトロ­風味がより強いです

ティンバーランド オックスフォード ティンバーランドティンバー­ランドは、ランニングシューズ初期のバージョンの新­しいものではありませんしていてですが、今、このア­ンティークモデルティンバーランドは再び山を聞いて­きますし、黄褐色、青と白、ティンバーランドスタイ­ルの再解釈と、テラティンバーランド チャッカ ブーツは実際には非常にハイ­テクセクションです靴、通気性のメッシュ生地、PU /種族ミッドソール、目に見­えるエアソールクッションとG-TEKユニットは、アスリー­トのために必要な機能、このプロフェッショナルなイ­メージを提供し、NEW BANLANCEティンバーランドを誇­示するのに十分であると好意的に比較した timberland シューズ.

django
django Login: django
30. 12. 2013 9:38 Nový

Coach Outlet Online

Coach Outlet Online rocked him. I said to himCoach Outlet The flower that you loveCoach Factory Outlet /">Coach Outlet to him. I felt awkward andCoach Outlet blundering. I dhref="http:/­/www.coachoutlet­storeoan.net/">Co­ach Outlet ith him once moreCoach Outlet Online It is such a sec

django
django Login: django
30. 12. 2013 9:42 Nový

Coach Outlet Online

Coach Outlet Online rocked him. I said to himCoach Outlet The flower that you loveCoach Factory Outlet /">Coach Outlet to him. I felt awkward andCoach Outlet blundering. I dhref="http:/­/www.coachoutlet­storeoan.net/">Co­ach Outlet ith himxzC once moreCoach Outlet Online It is such a sec

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+