Více

ÚV S + KB STV + Gulag SP = Tunel SK ? !

Pozor, pozor, mimoriadne dôležitá správa Slovenského štátu.

Všetci dôchodcovia, vrátane invalidov a občanov ZŤP sú povinní bezpodmienečne sa prihlásiť na raport v Gulagu Slovenská Pošta do 30. marca !!!

Na preukázanie svojho pôvodu a stavu nech si do príručnej batožiny zabalia nasledovné náležitosti.

Všetky potrebné dokumenty v poradí Občiansky preukaz, Rodný list, Výpis z Matriky, Krstný list, Výučný list, Maturitný list, Sobášny list, Rozhodnutie od sociálnej poisťovne, Dôchodcovský výmer, Preukaz ZŤP, Parkovací preukaz a hlavne Preukaz straníckej príslušnosti.

K tomu si pribalia potraviny, tekutiny, čo najvyššiu finančnú čiastku a cennosti.

Tie im budú odobraté po príchode do jednotlivých pobočiek SP a podľa ich hodnoty budú zaradení do príslušných kategórií.

Postavia sa do špeciálnych radov a vyčkajú na pokyny príslušníkov SP, ktoré bezodkladne a bezpodmienečne uposlúchnu.

S nadradenými občanmi do kontaktu a do konfliktu nech sa vstúpiť neopovážia, lebo budú prísne potrestaní.

Keď som túto správu počul od ľudí, nevedel som v prvom momente, kde a v akom časopriestore sa nachádzam.

Som na Slovensku v roku 1942, alebo naozaj sa píše 23. 3. 2013 a toto šialenstvo sa odohráva v krajine Slovensko pod pláštikom EÚ ?!

Je to rovnako neskutočné ako platný vzorec ÚV S + KB STV + GULAG SP = TUNEL SK.

Nerozumiete ?

Vzorec tvrdí, že Ústredný výbor Smer spolu s komunistickou brigádou v STV a Gulagom Slovenskej pošty vytvorili super tunel na Slovensku.

Pošta zarobí na doručenkách milióny, STV sa pri celom tom svinstve ešte hrá cestou riaditeľa na samaritána a ústredie Smeru si mädlí ruky od radosti, ako len dokázalo ľudí obabrať v súvislosti s koncesionárskymi poplatkami.

A Vy ľudia moji, čo ste pre to urobili, aby tie starenky a starčekovia bez viny, bez nôh, o barlách a na vozíčkoch nemuseli do toho slovenského Gulagu ?
Rottenberg aura:10
dědek Login: Rottenberg
5. 4. 2013 9:18 Nový

Toto

jsou momenty, kdy nelituji, že je mi necelých 78 let. Ony totiž ty "sransičky" nejsou vůbec k smíchu.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+