Více

Česká finta SAT 2012

Česko-slovenský satelitný priestor roku 2012 predznamenal chaos zvaný fúzia CSLink/Skylink. Čas ukázal, že to bol perfektne zorganizovaný podfuk v štýle českej finančnej kľučky. Tá spočíva v presmerovaní peňazí, akože do Luxemburgu. Pravdaže cieľ je, aby nepriznané „bobáčiky“ a nie malé zostali v ČR a pár drobných mincí sa prikotúľa aj pod Devín. Začalo sa to v januári a februári prelaďovaním programov na Astru 23B. Pokračovalo to v marci, keď „licencované“ Homecasty a iné prijímače odrazu „zblbli“ a neboli ochotné spolupracovať s manipulovanými zápismi na kartách. Pojem reštart a reautorizácia karty sa stali synonymom veľkej finty. Tá sa odkryla 15.3.2012 na Solid Europe informáciou o pripravovanom spoplatnení programov GRATIS firmou M77. SERPO t.j. servisný poplatok 1.2 eur mesačne za kartu nedokázali jasne zadefinovať ani jeho samotní výmyselníci. To sa prejavilo v plnej nahote 31.5.2012 na stretnutí v hoteli Kaskády a v Brne. Odkaz pre predajcov a koncesionárov bol jasný. M77 peniaze od majiteľov kariet dostane za každú cenu! Vymyslíme a urobíme pre to čokoľvek! Česká satelitná finta roku 2012 sa dokonale vydarila. Na jej odhalenie, oddialenie nepomohol ani vznik oficiálneho občiansko-profesného Združenia SLOVSAT. To oslovilo všetky možné úrady. Slovenské čakali na to, čo urobia české. A české sa chvíľu tvárili, že niečo robia. Riaditeľ ČTU mal silné reči. Potom prišli prázdniny, metylalkohol a smiešne prehlásenia ČT a STV dokazujúce kolaboráciu úradníkov. Pravda sa ukázala v plnej nahote až vtedy, keď vysvitlo, že majitelia kariet logicky neplatia žiadny servisný poplatok. Ten kto sa prostredníctvom M77 zmocnil kľúčov a dát na kartách CS/Skylink  jednoducho len využil metódu zvanú vydieranie. Jedna partia vydiera majiteľov kariet a iná partia vydiera vydieračov. Fungovať im to bude dovtedy, kým ľudia ochotne zaplatia výpalné.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+