Více

Tématické programy a sledovanost

S pokračujícím rozšiřování digitálního terestrického vysílání se do podvědomí více dostávají nové televizní programy. Následně pak jsme na různých webech seznamováni se zajímavými čísly sledovanosti, coby nejvýznamějším termínem pro reklamní agentury a zadavatele reklamy. Zvláště pak v nynější době poklesu objemů finančních prostředků vynakládaných na reklamu se ze „sledovanosti“ stává téměř démonické slovo.  Dalo by se přeneseně říci, že pokud nemáte ukazatel sledovanosti nejste in.

Ale jsou zde i další programy, zaměřené na jasně vymezené oblasti zájmů, na zcela určitou skupinu diváků. V rámci legislativních možností  však šiřené v současnosti jen cestou satelitních platforem a kabelových systémů. Aby se program dostal k potencionálním divákům, musí zaujmout v první řadě programové pracovníky operátorů jednotlivých systémů, dostat se do programových nabídek či balíčků a získávat své diváky. S časem a nárůstem počtu domácností, které mají v nabídce k dispozici tématický program, je možné začít zvažovat nějakou formu průzkumu sledovanosti.

Přesto se však domnívám, že pro tématické programy šířené cestou satelitu a kabelových rozvodů je významný právě údaj o počtu domácností a rozhodnutí zadavatele, s umístěním reklamy u zcela konkrétního programu a možnost oslovení cílené skupiny diváků.

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+