Více

Milan Fridrich

O paradoxu televizní digitalizace

Milan Fridrich
S digitalizací, revolučním projektem, bylo spojeno ohromné očekávání. Digitalizace svět skutečně změnila. Mediální experti i diváci jsou ale při analýze v rozpacích. Čekali snad něco víc? Nebo jiného? Základním pravidlem tržní ekonomiky je volná soutěž, která tvoří širší nabídku a tlačí ceny dolů, což přináší dobro spotřebiteli. Digitalizace v celém světě měla vedle kvality signálu a možností doplňkových služeb, přinést také „více trhu“…

Nebojte se Facebooku

Milan Fridrich
Každý nový fenomén v médiích vyvolává očekávání ale i fámy zastiňující podstatu. Sociální sítě mají bezesporu svůj rub a líc, ale je potřeba je střízlivě hodnotit v kontextu doby, společenské komunikace a technologického vývoje. Následující čtyři námitky proti Facebooku a můj komentář k nim nejsou obhajobou této formy sociální sítě. Má jen ukázat, že není nebezpečnější než fenomény minulých dekád: film, punk, vodka, televize nebo masová turistika.

O televizních diskusích aneb kacířské úvahy nad médii II.

Milan Fridrich
Kdybych počítal námitky, rady, rozčilování a doporučení od politiků, jak by měla česká média dělat velké diskusní pořady, přál bych si mít takovou cifru v bance. Co politici chtějí? Politici, a nelze se jim divit, tvrdí, že debaty mají být pouze o faktech. V podtextu je potom cítit přání, aby se s nimi zacházelo uctivě a nikdo se neptal na soukromí, protože je svaté a s politikou nesouvisí.

O mrtvé epoše aneb kacířské úvahy nad médii I.

Milan Fridrich
Ve sveřepé debatě o soužití tradičních a „nových“ médií, především pak sociálních sítí se zapomíná na tu nejpodstatnější otázku: K čemu média máme? Proč a jak jsme schopni a ochotni je vnímat. Bez ní podle mě není možné měnící se svět médií chápat. Když před 200 lety vyšla v Německu nebo Francii kniha význačného spisovatele nebo básníka, byla to společenská událost…

Veřejnoprávní televize v době Internetu

Milan Fridrich
Nemine rok, aby se ve světě internetu nestalo něco převratného. Pamatuji si, jak jsem byl před třemi lety na mediální konferenci v Bonnu a jeden z vystupujících tam s údivem říkal: „Tohle je doba, ve které nejde předvídat médiím budoucnost. Ve chvíli, kdy portál s domácím videem, k němuž téměř nepotřebujete zaměstnance, protože lidé jej plní dobrovolně, stojí miliardy dolarů, přestává legrace.“

ČT 24 a internet: nová epocha

Milan Fridrich
V záplavě reakcí pod miliony článků a blogů vydávaných na zpravodajských serverech by se diskuse nebo-li chat na webu ČT24 během návštěvy papeže Benedikta XVI v ČR mohl ztratit, kdyby se už poněkolikáté neosvědčil jako dobrý pomocník při mimořádném vysílání. Počínaje volbou prezidenta republiky v roce 2008 portál ct24.cz vytváří pojítko mezi dramaturgií vysílání a divákem. Divák už několikrát dostal prostřednictvím chatu možnost spolumoderovat speciální vysílání…

O Moravcovi v bulváru

Milan Fridrich
O britském bulváru se říká, že je drsný až odporný, ale tamní novináři mají informace, český se jen tváří drsně a novináři se navíc bez informací obejdou. Bez okolků občas napíší cokoliv, aniž by ověřili fakta nebo aspoň zavolali tomu, o kom píší, aby jim řekl: „Jděte někam …“ Tak třeba nesmyslný článek o odchodu Václava Moravce na Novu vznikl nikoliv rozhovorem s někým, kdo by dal novináři echo, nýbrž pouze na základě fotky…

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+